Obavijest o privatnosti

Obavijest o privatnosti

SVRHA I POSTUPAK OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje ste unijeli („Podaci“) obrađivat će se u sljedeće svrhe:

a) pružanje tražene usluge („Usluga“) prema ugovoru između vas i Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb („Društvo“);

b) dopuštanje Društvu da obavlja anketiranja zadovoljstva kupaca („Zadovoljstvo kupaca“) u vezi kvalitete robe i usluga Društva prema zakonitim interesima Društva;

Podaci se mogu obrađivati u tiskanom obliku, automatskim ili elektroničkim putem.

POSLJEDICE NEDAVANJA PODATAKA

Podnošenje Podataka nikad nije obavezno. Međutim, nedavanje Podataka označenih kao obaveznih spriječit će Društvo da pruži Uslugu. S druge strane, nedavanje opcionalnih Podataka omogućit će vam da ipak pristupite Usluzi.

PRIMATELJI PODATAKA

Podatke mogu obrađivati fizičke osobe i/ili pravne osobe, koje se nalaze u državama članicama EU ili u državama izvan EU, i koje djeluju u ime Društva i prema specifičnim ugovornim obvezama.

Podaci se mogu prenijeti trećim stranama kako bi se ispunile zakonske obaveze, izvršili nalozi Javnih vlasti ili ostvarilo pravo Društva pred pravosudnim tijelima.

PRIJENOS PODATAKA IZVAN EEA

U okviru svojih ugovornih odnosa Društvo može prenijeti Podatke u države izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA), uključujući njihovu pohranu u bazama podataka kojima upravljaju subjekti koji djeluju u ime Društva. Upravljanje bazama podataka i obrada Podataka vezani su svrhom obrade te se provode prema važećim propisima o zaštiti podataka.

U slučaju da se Podaci prenose izvan EEA, Društvo će koristiti bilo koje odgovarajuće ugovorne mjere kako bi se zajamčila odgovarajuća zaštita Podataka uključujući – između ostalog – sporazume koji se temelje na standardnim ugovornim odredbama koje je usvojila Komisija EU kako bi propisala prijenos osobnih podataka izvan EEA.

VODITELJ OBRADE I SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Voditelj obrade je Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb, sa sjedištem u Kovinska ulica 22, 10000 Zagreb.

Možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka na adresu e-pošte dpo@autocommerce.hr.

ČUVANJE PODATAKA

Podaci koji se obrađuju za pružanje Usluge i Zadovoljstvo kupaca čuvat će se u Društvu tijekom razdoblja koje se smatra strogo potrebnim za ispunjavanje takvih svrha. Što se tiče Podataka obrađenih za pružanje Usluge, Društvo može nastaviti pohranjivati Podatke na duži vremenski rok ako je to potrebno za zaštitu interesa Društva koji se odnose na potencijalnu odgovornost vezanu za pružanje Usluge.

VAŠA PRAVA

Možete ostvariti sljedeća prava:

  1. pravo na pristup znači pravo na dobivanje informacije od Društva obrađuju li se vaši podaci i, ako je primjenjivo, imati pravo na pristup istima;
  2. pravo na ispravak i pravo na brisanje znači pravo na ispravak neispravnih i/ili nepotpunih Podataka, kao i brisanje Podataka kada je zahtjev legitiman;
  3. pravo na ograničenje obrade znači pravo da se zatraži odgoda obrade kada je zahtjev legitiman;
  4. pravo na prenosivost podataka znači pravo na dobivanje Podataka u strukturiranom obliku koji se uobičajeno koristi i čitljiv je, kao i pravo na prijenosa Podataka drugim voditeljima obrade;
  5. pravo na prigovor znači pravo na prigovor u vezi obrade Podataka kada je zahtjev legitiman, uključujući i kada se Podaci obrađuju u marketinške svrhe ili za profiliranje, prema potrebi;
  6. pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu u slučaju nezakonite obrade Podataka.

Prethodno navedena prava možete ostvariti pisanjem Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kovinska ulica 22, 10000 Zagreb ili slanjem zahtjeva na adresu e-pošte dpo@autocommerce.hr.

Trebate pomoć? Dopustite da vam pomognemo.